Recent Changes - Search:

HomePage

PmWiki

pmwiki.org

Estat de la traducció

Aquesta pàgina manté un registre amb l'estat de la traducció de la documentació de PmWiki. Fonamentalment un Wiki és una cosa viva que no para de canviar, així que la traducció mai es pot donar per acabada, tanmateix això no li resta utilitat a aquesta pàgina.

També podeu fer una ullada a la pàgina de Recull de termes per tal de fer servir mots comuns al llarg de tota la traducció.

La primera taula llista les equivalències entre les pàgines en anglès i les pàgines traduïdes, per tal d'ajudar a fer un seguiment de les pàgines que manquen traduir o actualitzar, i les que s'han completat.

Aquesta taula està basada en Localization.StateOfTranslationTemplate, i verificada amb la documentació de la versió 2.2.18 de PmWiki.

La primera col·lumna (Treball) indica el treball que cal fer, i és imprescindible que tothom, així que descobreixi qualsevol discrepància entre el text en anglès i la traducció, anoti el treball que cal fer --si es que no pot fer-lo per si mateix/a.

  • blanc : s'ha de traduir tot
  • E : Esborrany : en procés de traducció
  • C : la traducció s'ha Completat
  • M : Modificat : s'ha d'actualitzar
  • -- : no requereix traducció (feu una ullada a PITS:01147)

Segona col·lumna (Tipus) indica el tipus de pàgina, que depèn del públic al qual s'adreça.

  • U : Usuaria/Autora de continguts del wiki
  • A : Administració, la qual es pot fer des de les pàgines del wiki
  • S : Sistema, tasques que requereixen accés al sistema (FTP)
  • D : Desenvolupament, dona suport a la creació d'extensions (receptes) per a PmWiki
TreballTipusEnglishPmWikiCaComentaris
CUPmWiki.AccessKeysPmWikiCa.AccessKeys 
 UPmWiki.Audiences  
 ?PmWiki.AuthUser  
 SPmWiki.AvailableActions  
 ?PmWiki.BackupAndRestore  
CUPmWiki.BasicEditingPmWikiCa.BasicEditing 
 DPmWiki.BasicVariables  
 ?PmWiki.Blocklist  
C?PmWiki.CategoriesPmWikiCa.Categories 
 SPmWiki.ChangeLog  
 UPmWiki.ConditionalMarkup  
 UPmWiki.Contributors  
CUPmWiki.CreatingNewPagesPmWikiCa.CreatingNewPages 
 UPmWiki.CustomMarkup  
 UPmWiki.CustomWikiStyles  
 DPmWiki.DebugVariables  
C?PmWiki.DeletingPagesPmWikiCa.DeletingPages 
 UPmWiki.DesignNotes  
CUPmWiki.DocumentationIndexPmWikiCa.DocumentationIndex 
 ?PmWiki:Download not in distribution, original secured page
 ?PmWiki.Drafts  
CSSite.EditQuickReferencePmWikiCa.EditQuickReferenceCal definir aquesta traducció a la pàgina d'idioma XLPage, concretament a l'entrada '{$SiteGroup}/EditQuickReference'
 DPmWiki.EditVariables  
C?PmWiki.FAQPmWikiCa.FAQAquesta no es tradueix directament.
 ?PmWiki.FilePermissions  
 ?PmWiki.FmtPageName  
 ?PmWiki.Forms  
 DPmWiki.Functions  
 ?PmWiki.Glossary  
 SPmWiki.GroupCustomizations  
CUPmWiki.GroupFooterPmWikiCa.GroupFooterEspecial per a cada grup.
CUPmWiki.GroupHeaderPmWikiCa.GroupFooterEspecial per a cada grup.
C?PmWiki.GroupHeadersPmWikiCa.GroupHeaders 
 DPmWiki.I18nVariables  
CUPmWiki.ImagesPmWikiCa.Images 
CUPmWiki.IncludeOtherPagesPmWikiCa.IncludeOtherPages 
 SPmWiki.InitialSetupTasks  
CSPmWiki.InstallationPmWikiCa.Installation 
CUPmWiki.InterMapPmWikiCa.InterMap 
 UPmWiki.Internationalizations  
C?PmWiki.IntroductionPmWikiCa.Introduction 
 DPmWiki.LayoutVariables  
CUPmWiki.LinksPmWikiCa.Links 
 DPmWiki.LinkVariables  
 SPmWiki.LocalCustomizations  
 UPmWiki.MailingLists  
 ?PmWiki.MarkupExpressions  
 UPmWiki.MarkupMasterIndex  
 ?PmWiki.Notify  
 DPmWiki.OtherVariables  
 UPmWiki.PageDirectives  
 DPmWiki.PageFileFormat  
CUPmWiki.PageHistoryPmWikiCa.PageHistory 
E?PmWiki.PageListsPmWikiCa.PageLists 
 ?PmWiki.PageListTemplates  
 DPmWiki.PagelistVariables  
CSSite.PageNotFoundPmWikiCa.PageNotFoundCal definir aquesta traducció a la pàgina d'idioma XLPage, concretament a l'entrada '{$SiteGroup}.PageNotFound' No canvieu el punt per una barra obliqua!
C?PmWiki.PageTextVariablesPmWikiCa.PageTextVariables 
 ?PmWiki.PageVariables  
CAPmWiki.PasswordsPmWikiCa.Passwords 
 ?PmWiki.PasswordsAdmin  
 DPmWiki.PathVariables  
 UPmWiki.PatrickMichaudPmWikiCa.PatrickMichaud? 
CUPmWiki.PmWikiPmWikiCa.PmWikiCa 
CUPmWiki.PmWikiPhilosophyPmWikiCa.PmWikiPhilosophy 
CUPmWiki.RecentChangesPmWikiCa.RecentChanges?S'auto genera. Cal definir-la a la pàgina d'idioma XLPage, a l'entrada 'RecentChanges'
 SPmWiki.RefCount  
 SPmWiki.ReleaseNotes  
C?PmWiki.RequirementsPmWikiCa.Requirements 
CSSite.SearchPmWikiCa.WikiSearchCal definir aquesta traducció a la pàgina d'idioma XLPage, a l'entrada '{$SiteGroup}/Search'
CUPmWiki.SearchPmWikiCa.Search 
 ?PmWiki.Security  
 DPmWiki.SecurityVariables  
 ?Site.SideBarSideBarShall have the same page name while translated (no entry in XLPage underneath 'Page Locations')
 ?PmWiki.SimultaneousEdits  
 ?PmWiki.SitePageActions  
 ?PmWiki.SitePreferences  
C?PmWiki.SkinsPmWikiCa.Skins 
 ?PmWiki.SkinTemplates  
 ?PmWiki.SpecialCharacters  
CUPmWiki.TableDirectivesPmWikiCa.TableDirectives 
CUPmWiki.TablesPmWikiCa.Tables 
CUPmWiki.TextFormattingRulesPmWikiCa.TextFormattingRules 
 ?PmWiki.Troubleshooting  
 SPmWiki.Upgrades  
 SPmWiki.UpgradingFromPmWiki1  
CSSite.UploadQuickReferencePmWikiCa.UploadQuickReferenceCal definir aquesta traducció a la pàgina d'idioma XLPage, a l'entrada '{$SiteGroup}/UploadQuickReference'
CUPmWiki.UploadsPmWikiCa.Uploads 
 UPmWiki.UploadsAdmin  
 DPmWiki.UploadVariables  
 ?PmWiki.UrlApprovals  
 ?PmWiki.UTF-8  
 DPmWiki.Variables  
 ?PmWiki.Version  
 ?PmWiki.WebFeeds  
 UPmWiki:WebHosts no es distribueix
 UPmWiki.WikiAdministrator  
 ?PmWiki.WikiFarms  
 ?PmWiki.WikiFarmTerminology  
CUPmWiki.WikiGroupPmWikiCa.WikiGroup 
C?PmWiki.WikiPagePmWikiCa.WikiPage 
CUMain.WikiSandboxPmWikiCa.WikiSandbox 
C?PmWiki.WikiStructurePmWikiCa.WikiStructure 
 UPmWiki.WikiStyleExamples  
CUPmWiki.WikiStylesPmWikiCa.WikiStyles 
CUPmWiki.WikiTrailsPmWikiCa.WikiTrails 
CUPmWiki.WikiWikiWebPmWikiCa.WikiWikiWeb 
CUPmWiki.WikiWordPmWikiCa.WikiWord 
CALocalization.XLPageTemplatePmWikiCa.XLPageno es distribueix
 SLocalization.SampleConfigFileLocalization no es distribueix
 ULocalization.StateOfTranslationTemplateStateOfTranslationno es distribueix
 SLocalization.TerminologyTemplateTerminologyno es distribueixPàgina original a PmWikiCa.StateOfTranslation - Backlinks

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 03, 2013, at 08:21 PM