Recent Changes - Search:

HomePage

PmWiki

pmwiki.org

EditQuickReference

Text: Enkel redigering - Textformatering

Tabeller: Lätt - Avancerad

Formatering: ''kursiv'', '''fet''', '''''fet kursivt''''', @@skrivmaskin@@
Annan formatering: [+större+], [-mindre-], '^upphöjt^', _nersänkt_, {+underskryket+}, {-överstryket-}
Externa länkar: [[annan sida]], [[http://www.example.com]], [[annan sida | länktext]], [[#anchor]]
Interna länkar: [[Grupp/Sida]] ger Sida, [[Grupp.Sida]] ger Grupp.Sida, [[(Grupp.)Test(sida)]] ger Test
Listor: * för punktlista, # för numrerad lista, :term:definition för definitionslista
Paragrafer: -> för indrag av första raden, -< för utdrag
Separatorer: !!, !!! för rubriker, ---- för horisontell linje

Radbrytning: \\ eller [[<<]]
Undvik formatering: [=...=]
Exakt formatering: [@...@]

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 10, 2011, at 04:03 PM