Recent Changes - Search:

HomePage

PmWiki

pmwiki.org

Uspořádané seznamy

Viz rovněž Wiki styly, Cookbook:WikiStylesPlus

Kromě číslovaných seznamů a seznamů s odrážkami je možné používat styly %ROMAN%, %roman%, %ALPHA%, a %alpha%; získáme tak seznam označený římskými číslicemi nebo písmeny. Styl se použije na první element uspořádaného seznamu, například:

# %ROMAN% Top level
## %ALPHA% Second level
## Second level
## Second level
### Second level
### Third level
## Second level
### Third level
#### %alpha% Fourth level
##### %roman% Fifth level
##### Fifth level
#### Fourth level
# Top level
# Top level
 1. Top level
  1. Second level
  2. Second level
  3. Second level
   1. Second level
   2. Third level
  4. Second level
   1. Third level
    1. Fourth level
     1. Fifth level
     2. Fifth level
    2. Fourth level
 2. Top level
 3. Top level

Pokud potřebujete změnit počáteční hodnotu číslování seznamu, použijte atribut value stylu, například:

# %item value=2517% Top level
## %ROMAN% Second level
## Second level
## Second level
### Second level
### Third level
## Second level
### Third level
#### %alpha% Fourth level
##### %roman% Fifth level
##### Fifth level
#### Fourth level
# Top level
# Top level
 1. Top level
  1. Second level
  2. Second level
  3. Second level
   1. Second level
   2. Third level
  4. Second level
   1. Third level
    1. Fourth level
     1. Fifth level
     2. Fifth level
    2. Fourth level
 2. Top level
 3. Top level

<< Wiki styly a barvy | Index dokumentace | Direktivy pro stránky >>

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM