Recent Changes - Search:

Основно меню HomePage

PmWiki

pmwiki.org

Качване на файлове

PmWiki може да се конфигурира, че да позволи на авторите да качват и съхраняват файлове и Изображения. Тези файлове може след това да се посочват в други страници.

Бележка 1: PmWiki се разпространява с изключена по подразбиране възможност за качване. Вижте Uploads Admin за повече информация относно как се разрешава и конфигурира възможността за качване.
Бележка 2: Качването на файлове може да се конфигурира за целия сайт, за група, или за страница; вижте Uploads Admin за повече подробности. Това определя дали всички качвани файлове отиват в една директория за целия сайт, в отделна директория за всяка група, или в отделна директория за всяка страница. По подразбиране конфигурацията е по групи?.

...

Моля преведете останалото!

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 14, 2012, at 08:07 AM