Recent Changes - Search:

PmWiki

pmwiki.org

upraviť bočnú lištu

Úvodné nastavenie

administrátori (základné) Keď už máte na svojom serveri fungujúce PmWiki (pozri Inštalácia), môžete ho prispôsobiť pre svoje konkrétne potreby.

Väčšina konfigurácie PmWiki sa vykonáva v súbore nazvanom local/config.php. Niektorá konfigurácia sa robí na špeciálnych stránkach v skupine Site, ako je Site.SideBar menu.

Lokálny konfiguračný súbor (local/config.php)

Keď prvýkrát inštalujete PmWiki, súbor local/config.php neexistuje. Skopírujte súbor sample-config.php (v adresári docs/) do local/config.php a použijte ho ako začiatočný bod. Mohli by ste vytvoriť local/config.php úplne od začiatku, ale sample-config.php už obsahuje mnoho volieb, ktoré by ste si mohli chcieť prispôsobiť.

Tu je jednoduchý súbor config.php:

<?php if (!defined('PmWiki')) exit();
$WikiTitle = "Moje nové Wiki";
$PageLogoUrl = "http://www.example.com/mojelogo.gif";

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('jedentajne');

$EnableUpload = 1;
$DefaultPasswords['upload'] = crypt('tajnedva');

putenv("TZ=EST5EDT");
$TimeFmt = '%B %d, %Y, at %I:%M %p EST';

Všimnite si, že config.php sa začína s <?php . Koncová PHP značka (tag) ?> je voliteľná, a môže byť vynechaná pre zlepšenie kompatibility s niektorými operačnými systémami. Uistite sa, že nie sú žiadne prázdne riadky alebo medzery pred <?php alebo za akýkoľvek uzatváracím ?>, ináč môžete dostať čudné chybové hlásenia PHP na začiatku vaších wiki stránok.

Vyššie uvedený súbor config.php nastaví hodnotu vašich premenných používaných v PmWiki:

  • Premenná $WikiTitle poskytuje názov vašich stránok ako sa objaví v titulku v prehliadači používateľa.
  • Premenná $PageLogoUrl predstavuje URL obrázku ikony, ktorý sa objaví v ľavom hornom rohu každej wiki stránky.
  • $DefaultPasswords['admin'] nastaví heslo pre administráciu.
  • Nastavenie $EnableUpload na "1" umožní Nahrávania na server ("Pripojené súbory"). $DefaultPasswords['upload'] nastaví heslo pre nahrávanie na server.
  • Premenná prostredia TZ definuje konkrétne časové pásmo.
  • Premenná $TimeFmt definuje vzhľad časových reťazcov a (spolu s TZ) lokalizuje wiki do konkrétneho časového pásma.

Nastavením týchto (a iných) premenných v local/config.php, môžete zmeniť vzhľad PmWiki z predvoleného, niekedy dosť podstatne. Zoznam premenných používaných v PmWiki nájdete v Premenné PmWiki, a príklady serverov, ktoré používajú PmWiki v prispôsobenej verzii nájdete v Používatelia PmWiki.

Nastavenie hesla pre administráciu

Stránky v skupine Site (okrem Site.SideBar) sú predvolene uzamknuté. Aby ste mohli upravovať stránky v tejto skupine potrebujete v local/config.php vytvoriť administrátorské heslo pre celý server. Pre nastavenie administrátorského hesla pre celý server na "mojetajne", zmeňte riadok na nasledujúce:

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('mojetajne');

Musíte použiť funkciu crypt(), ale nastavte heslo na hodnotu ktorá má pre vás zmysel. Podrobnosti o tom ako urobiť vaše heslo bezpečnejším nájdete v HeslaAdmin?.

Nemeňte ani nepremenovávajte pmwiki.php

PmWiki bolo navrhnuté tak, že všetky prispôsobenia možno urobiť bez zmeny distribučných súborov -- jeden z jeho cieľov pri návrhu je poskytovanie bezproblémových aktualizácií na vyššiu verziu. PmWiki nikdy nezapisuje do súborov v adresároch local/ alebo cookbook/, takže umiestnenie vašich úprav sem uľahčí sledovať zmeny a aktualizovať PmWiki? bez straty zmien.

Keď meníte konfiguráciu vašich stránok, vždy zmeňte súbor local/config.php alebo pridajte súbory do adresárov cookbook/ alebo pub. Nemeňte pmwiki.php alebo súbory v adresári scripts/ pretože je pravdepodobne budú prepísané pri aktualizácii.

Nemali by ste ani premenovávať pmwiki.php. Ak premenujete tento súbor tak nebude prepísaný počas aktualizácie softvéru a nastane nezrovnalosť vo verzii. Veľa administrátorov pridáva "wrapper skript" index.php do adresára pmwiki, ktorý obsahuje nasledujúci jediný riadok:

<?php include('pmwiki.php');

Ďalšie prispôsobenie

Po nastavení súboru local/config.php, možno budete chcieť urobiť ďalšie lokálne prispôsobenia. Mnoho úprav, ktoré boli poskytnuté nájdete v Kuchárskej knihe PmWiki. A nebojte sa receptov Kuchárskej knihy - sú dobre pripravené, takže väčšina z nich vyžaduje iba stiahnutie jediného súboru, pridanie jednoriadkového príkazu pre vloženie do config.php, a voilà! - fungujú!

Ak vy (alebo iní zdieľajúci váš server) chcete udržiavať viac než jedno wiki na tom istom serveri, pozri WikiFarmy?.

A teraz čo?

Nezabudnite sa zapojiť do mailovej konferencie PmWiki?, kde môžete e-mailovať iným wiki administrátorom ohľadom pomoci pre prispôsobenie PmWiki a zúčastňovať sa na diskusiách o vylepšeniach PmWiki. Keď už vaše stránky fungujú, uistite sa, že ich pridáte k PmWikiPoužívateľom aby ostatní o nich vedeli!

<< Inštalácia | IndexDokumentácie | Lokálne prispôsobenie >>


. Preklad stránky PmWiki.InitialSetupTasks - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.InitialSetupTasks - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.InitialSetupTasks: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.InitialSetupTasks: November 27, 2022, at 07:29 PM

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM